ТРАНСПОРТНА ТАРИФА

ТРАНСПОРТНАТАРИФА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ „ВИАЛ – ПАРКЕТ“ ЕООД


В сила от 20.0 4 .201 7 г.
 


1. Доставка на паркет, количество до 100 кв.м. – широк център гр. София – 50 .00 лв. с вкл. 20% ДДС;


2. Доставка на паркет, количество до 100 кв.м. – квартали гр. София – 75 .00 лв. с вкл. 20% ДДС;


3. Доставка на паркет, количество до 100 кв.м. – до 50 км. извън гр. София – 100 .00 лв. с вкл. 20% ДДС;


4. Доставка на паркет, количество над 100 кв.м. – цена по договаряне;


5. Качване на паркет по етажи и разнасяне по помещения на обекта –от  120 .00 с вкл. 20% ДДС и уточняване след оглед;


6. За допълнително възлагани огледи и замерване на влага по желание на клиента се заплаща такса в размер на 30.00 лв. с вкл. 20% ДДС за всеки възложен огледи звън определените от фирмата;


7. За извършване на довършителни поправки на причинени от клиента или други изпълнители на обекта щети, както и за довършване на монтаж на первази,преходни лайсни и други завършващи елементи, които са оставени в незавършен вид по причина на клиента или други изпълнители на обекта – тарифа за еднократно посещение и извършване – 120 .00 лв.с вкл. 20% ДДС.