Услуги по монтаж

В сила от 29.03.2010г.

Услуги по монтаж – Цени с вкл. 20% ДДС

ЦЕНОВА ЛИСТА

МОНТАЖ НА ПАРКЕТНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ И ЗАВЪРШВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

БЕЗ ВКЛЮЧЕНИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ
 

I. МОНТАЖ НА ПАРКЕТ

1

Монтаж паркет с лепене към основа до завършен вид вкл. лакиране или омасляване

18.00 лв./кв.м.

2

Монтаж паркет без лепене и фугиране до завършен вид вкл. лакиране и омасляване (без гаранция)

12.00 лв./кв.м.

3

Монтаж готов лакиран паркет чрез лепене към основа

12.00 лв./кв.м.

4

Монтаж готов лакиран паркет чрез лепене нут-перо

12.00 лв./кв.м.

5

Монтаж трислоен паркет (вкл. подложка дебелина 2мм.)

9.00 лв./кв.м.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. МОНТАЖ НА ЗАВЪРШВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

1

Монтаж первази от масивна дървесина към под

5.00 лв./л.м.

2

Монтаж фурнировани первази с височина 4 см. към стена

5.00 лв./л.м.

3

Монтаж фурнировани первази с височина 6 см или 8 см. към стена

5.00 лв./л.м.

4

Монтаж первази от масивна дървесина високи към стена

7.20 лв./л.м.

5

Монтаж завършващи и преходни лайсни

6.00 лв./л.м.

 
 
 
 
 
 
 
 
III. ПОДГОТОВКА НА ПОДПАРКЕТНИ ОСНОВИ

1

Монтаж OSB плоскости чрез лепене и/или коване

6.00 лв./кв.м.

2

Монтаж OSB плоскости 2-ри пласт

3.60 лв./кв.м.

3

Еднократно грундиране на бетонова основа

3.60 лв./кв.м.

4

Почистване на подпаркетна основа преди монтаж

2.40 лв./кв.м.

5

Монтаж и нивелиране скара

16.80 лв./кв.м.

6

Монтаж и нивелиране 2-ри ред скара

8.40 лв./кв.м.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV. ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ СТЪПАЛА И ЧЕЛА ОТ ПАРКЕТ ИЛИ КЛИНОЗЪБНОСНАДЕНИ ПЛОТОВЕ

1

Изравняване основа под стъпало и чело (чрез сух метод без вкл. материали)

18.00 лв./бр. стъпало и чело

2

Изработка и монтаж стъпала и чела от паркет до завършен вид вкл. лакиране или омасляване  (стандартни размери)

90.00 лв./бр. стъпало и чело

3

Изработка и монтаж стъпала и чела от клинозъбноснадени плотове до завършен вид вкл. лакиране или омасляване (стандартни размери)

90.00 лв./бр. стъпало и чело

4

Монтаж первази по стъпала и чела едностранно

6.00 лв./бр. стъпало и чело

5

Монтаж первази по стъпала и чела двустранно

12.00 лв./бр. стъпало и чело

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ПОВЪРХНОСТНО ТРЕТИРАНЕ НА ПАРКЕТИ, СТЪПАЛА И ЧЕЛА И ПЕРВАЗИ

1

Избелване или байцване паркет до трикратно, цвят по мостра (вкл. байц или цветно масло или избелител) преди окончателно лакиране или омасляване

18.00 лв./кв.м.

2

Избелване или байцване стъпало и чело (вкл. байц или цветно масло или избелител) паркет преди окончателно лакиране или омасляване

18.00 лв./бр.стъпало и чело

3

Избелване или байцване первази до трикратно, цвят по мостра (вкл. байц или цветно масло или избелител) преди окончателно лакиране или омасляване

3.60 лв./л.м.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услугите се извършват:

1. Съгласно общите условия на “ВИАЛ ПАРКЕТ” ЕООД и EN 15 717/2007г.

2. С включена в цената петгодишна гаранция съгласно ЗУТ (изключение таблица I. ред 2)

3. С включена в цената еднократна доставка на обекта на всички необходими материали

4. С включен в цената еднократен начален оглед на обекта

5. При сключен писмен договор в оторизиран офис на фирмата

6. При замазки изпълнени съгласно ЕN

7. На територията на гр. София
 

Забележки:

1. Всички посочени в настоящата ценова листа СМР се заплащат съгласно изготвена оферта в съответния търговски обект, но не по-късно от момента на монтиране на паркета към подпаркетната основа и задължително преди финалните СМР по повърхностното третиране, лакиране и омасляване и монтажа на завършващите елементи.

2. Приемането на извършваните по настоящата ценова листа СМР се извършват съгласно ПИПСМР и EN 15 717/2007г., а именно : Инспекцията на положената подова настилка от дървесина трябва да бъде извършена чрез наблюдение на пода от стоящо положение, като естественото осветление постъпва зад гърба на наблюдателя и при разсеяна светлина. За оценката или за установяване на дефекти по повърхността на пода не трябва да се използва източник на осветление, разположен под някакъв ъгъл, аварийно осветление или пряко осветление. Окончателният контрол на положените подови настилки трябва да се извърши не по-късно от 7 (седем) дни след приключване на монтажа. Тази инспекция трябва да бъде извършена в присъствието на клиента. На клиента трябва да бъде връчено копие от инструкциите за почистване и поддръжка на монтираната подова настилка от дървесина.

3. За изработка и монтаж на 1 бр. стъпало и чело от паркет са необходими 1 кв. м. паркет, лепило/Italy/, лак и смола за 1 кв.м. паркет.

4. За монтаж на 1 бр. стъпало и чело от клинозъбноснадени плотове са необходими консумативи (лепило, лак и смола) за 1 кв.м. паркет.

5. СМР по завършването на стъпалата и челата от откритата страна на стълбата посредством страница или завършващи елементи не са вкл. в настоящата ценова листа и се извършват по индивидуален проект на клиента.

6. Всички СМР невключени в гореописаните таблици се остойностяват след извършен оглед и официално изготвена оферта в оторизиран офис на фирмата.

7. Посочените цени са валидни само и единствено при закупени от “ВИАЛ ПАРКЕТ” ЕООД настилки, завършващи елементи и консумативи.

8. За фугиране на извършваните съгласно таблица I. т. 2 СМР се доплаща + 2.40 лв./кв.м.