ЦЕНИ ДЪБОВ ПАРКЕТ КОРКОС-2018г.

СРОК НА ДОСТАВКА ИМОНТАЖ – ПО ДОГОВОР

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛНА ПАРКЕТНА ФАБРИКА „КОРКОС“ ООД – ГР. СЛИВЕН

www.vialparket.com , vial_parquet@abv.bg

ДЪБОВ ПАРКЕТ С ДЕБЕЛИНА 22мм

Търговски обекти: гр.София ,ул."Марко Балабанов" №1,пл."Възраждане"-02/981 52 85; 0888 920988,

02/986 47 83; 0889 813476;

I.ЦЕНИ НА ПАРКЕТ: Качество на просушаване и изработка-съгласно EN и БДС


ЦЕНИ ЗА м² НА МАСИВЕН ДЪБОВ ПАРКЕТ В ЛЕВА С ВКЛ. 20% ДДС

Размер/мм

ширина/дължина/дебелина

Селекция на лицевата част по БДС

Ex+ АВ /1-во кач./

В1 /2-ро кач./

ВВ /3-то кач./

м² в пакет

Редене тип дюшеме

PRIME

RUSTIC 1

RUSTIC 2


140/400-1400/22 мм.

1 20 .00лв

9 6 .00лв

84.00лв

Спред дълж.

120/400-1400/22 мм.

96.00лв.

84 .00 лв.

72 .00лв.

Според дълж.

90/400-1 0 00/22 мм.

84.00лв

72 . 0 0 лв.

60.00лв.

Според дълж.

70/400-700/22/ мм.

75.00лв.

60.00 лв.

54 . 0 0лв .

Според дълж.

Редене тип рибена кост/дюшеме

70/350/ 22 мм.

69.00 лв.

54.00 лв

48.00лв

0.98 м²

70/300/ 22 мм.

60.00 лв.

51.60 лв.

45 . 0 0лв

0.84 м²

50/350/ 22 мм.

60.00 лв.

51.60 лв.

45.00лв.

0.70 м²

50/300/ 22 мм.

54.00 лв.

48.20 лв.

42.00лв.

0.60 м²

4 0/350/ 22 мм.

51 .60 лв.

4 5 . 0 0 лв.

39.00 лв.

0. 98 м²

4 0/3 0 0/ 22 мм.

48 .00 лв.

42 . 0 0 лв.

36.00лв.

1.056 м²

4 0/ 25 0/ 22 мм.

42 .00 лв.

39 . 0 0 лв.

33.00лв.

1.000 м²

 

Размер/мм

480/480/8

ЦЕНИ ЗА м2 НА МОЗАЕЧЕН ДЪБОВ ПАРКЕТ В ЛЕВА С ВКЛ. 20% ДДС

 

 

Ех-кач.

1-во кач.

2-ро кач.

 

 

 

 

30.00лв.

.

24 .00 лв.

3.456 м²

 
ЕКСТРА - Равномерно оцветена дървесина без беловина и чепове. Златна нишка/пулове/. Възможно е наличие на очички до 3мм./основно след циклене/. Допускат се леки цветови разлики.

Ех-АВ – 1-во качество–Равномерно оцветена дървесина с наличие на чепчета с големина до 8мм, без беловина,възможно е наличие на златна нишка-пулове.Допускат се цветови разлики.

В1 – 2-ро качество – Дървесина с оцветявания с наличие на чепове с големина до 15мм и беловина.

ВВ – 3-то качество–Допускат се всички отличителни белези на дъба без ограничения на размера и количеството вкл. на чепове и беловина.

За поръчка на Ех. Качество /по описание/ + 10лв/кв.м. над цената за 1-во качество-доставка съгласно договор,аванс-100% цената на 1-во качество и доплащане след доставка.

За поръчка на дюшеме с фиксиран размер + 20.00лв/кв.м. над цената на съответното качество- доставка съгласно договор,аванс-100% цената на съответното качество

СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ПОСОЧЕНИТЕ РАЗМЕРИ -СЪГЛАСНО ДОГОВОР

II. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ПАРКЕТ:

1. Наличен на склад в гр.София паркет се заплаща изцяло ив 3-дневен срок и по желание на клиента се доставя срещу заплащане по транспортна тарифа до първата входна врата на точен адрес на същия в гр.София след съгласуване на ден и час за доставка.

2. Наличен на склад в гр.Сливен паркет се продава чрез авансово заплащане на 70% от стойността му и доплащане до 100%в срок от 3работни дни след доставката му в гр.София. Доставя се срещу заплащане по транспортна тарифа до първата входна врата на точен адрес на клиента вгр.София, след съгласуване на ден и час, но не по-рано от 3 работни дни, след доплащането му. Срок на доставка до гр. София – до 7 работни дни.

3. Неналичен на склад паркет се продава чрез поръчка –авансово заплащане на 60% от стойността му и доплащане до 100% в срок от3работни дни, след доставката му в гр. София. Доставя се срещу заплащане потранспортна тарифа до първата входна врата на точен адрес на клиента вгр.София, но не по –рано от 3 работни дни,след доплащането му. Срок на доставка до гр.София – до 50 работни дни.

III. МОНТАЖ НА ПАРКЕТ – РЕДЕНЕТИП ЕДИНИЧНО ХАОТИЧНО ДЮШЕМЕ С ЛЕПЕНЕ КЪМ ОСНОВА (СЪГЛАСНО EN 15717/2009г.)ЦИКЛЕНЕ, ШЛАЙФАНЕ, ЦЯЛОСТНО ФУГИРАНЕ, ЛАКИРАНЕ/ОМАСЛЯВАНЕ ДО ЗАВЪРШЕН ВИД СВКЛЮЧЕНИ КОНСУМАТИВИ - ДВУКОМПОНЕНТНО ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО, /ДО1,75 КГ./М2/СМОЛА ЗА ФУГИРАНЕ, ДВУКОМПОНЕНТЕН ПОЛИУРЕТАНОВ ГРУНД - ЛАК САТЕН ИЛИ НАТУРАЛНОМАСЛО ОБЩО ДО 300г./кв.м..

Цена за монтаж : 36.00лв./м2 с вкл.20% ДДС за монтаж до завършен вид по описания начин с включени всички необходими консумативи и пет годишна гаранция съгласно ЗУТ.

Начин на плащане пот.III–аванс в размер на 50% от стойността на договора при подписването му, 40%–7 работни дни преди доставка на обекта на всички материали или 3 работни дни, след доставката на паркета в склад в гр.София /на по-ранната от двете дати/ и доплащане до 100%, след лепене и преди циклене и лакиране. Срок на доставка и монтаж – съгласно договора.

IV. УСЛОВИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПАРКЕТ :

На територията на гр.София и съгласно общите условия и транспортна тарифа на ВИАЛ ПАРКЕТ ЕООД

При сключен писмен договор и при замазки изпълнени съгласно ЕN / лепило до 1,75 кг./м2/

С включен в цената еднократен предварителен оглед на обекта. При извършване на предварителен оглед преди подписване на договор, клиентът заплаща 30/50 лв. за до/над 60кв.м., които се приспадат от договора.

V. ОПЦИИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СМР И ЗАМЯНА НА КОНСУМАТИВИ:

Замяна на турско полиуретаново лепило с италианско полиуретаново лепило +5.00 лв./м2

Замяна на полиуретанов лак/масло без вакса с eднокомпон.воден лак / двукомп.воден лак +5.00 /+7.00 лв./м2

Байцване на паркет в цвят еднократно по одобрена мостра вкл. байц +18.00 лв./м2 –след полагане.

Доставка и монтаж на на всички видове первази с вкл.консумативи - по ценова листа

Оцветяване на всички видове первази и дървени лайсни с вкл.консумативи +3.60 лв./лм

Преработка/прерязване по дължина/ на всички видове первази за монтаж под дограма или праг - 5.00лв/л.м.

Оцветяване в плътно бяло на всички видове первази и дървени лайсни с вкл.консумативи +6.00 лв./лм

Доставка и монтаж на огъваем перваз - цена по оферта,след оглед

Плътно напасване с/без коркова фуга на реден тип дюшеме паркет успоредно към право редени плочки с вкл. консумативи -20.00 лв./лм

Плътно напасване с/без коркова фуга на реден тип дюшеме паркет успоредно към нестандартно редени плочки с вкл. консумативи -30.00 лв./лм

Плътно напасване с/без коркова фуга при всякакво редене на паркет различно от тип дюшеме успоредно към право редени плочки с вкл. консумативи -40.00 лв./лм

Плътно напасване с/без коркова фуга при всякакво редене на паркет различно от тип дюшеме успоредно към нестандартно редени плочки с вкл. консумативи -50.00 лв./лм

Доставка и монтаж на преходни алуминиеви и дървени лайсни d= 4.0 мм - 15.00 лв/лм

Доставка и монтаж на рингове около тръби и крачета на радиатори - 20.00лв/бр. краче.

Напасване на паркет върху хоризонтална част на крачета на недемонтирани радиатори - 20.00лв/бр. краче

Демонтаж на крачета на недемонтирани радиатори без последващ монтаж - 5.00лв/бр. радиатор

Доставка и полагане на полиуретанов грунд върху замазка - 5.00 лв./кв.м.

Доставка и полагане влагозапечатващ грунд върху замазка - 10 лв./кв.м. за влажност до 70%

Преразход на лепило над 1.75кг/кв.м. съгласно оферта и протокол за оглед –50 лв./бр. кофа от 10 кг.

СМР по изравняване и нивелиране циментова замазка чрез запълване и шкурене-по оферта,мин.цена 120лв

Почистване замазки от прах и налепи от предходни СМР-2.40лв/кв.м.

Доставка и монтаж единична скара с гредички и OSB плоскости до h= 80мм - 50лв./кв.м.

Демонтаж,почистване и монтиране по EN 15717 на стар, нелепен масивен паркет с вкл.консумативи-50 лв./кв.м.

Доставка и полагане на изравнителна замазка до 36.00лв/кв.м.-/офериране след оглед/

Доставка и монтаж OSB плоскости с лепене с/без коване към основа деб.9-11мм - 24.00лв/кв.м.

Доставка и монтаж OSB плоскости с лепене с/без коване към основа деб.15-18мм - 36.00лв/кв.м.

Изработка единични прагове/ стъпала под балк.врати до завършен вид-90/120/150лв/бр.-стандартни размери

Изработка,доставка и монтаж завършващи елементи от паркет с вкл.консумативи-90лв/бр.- стандартни размери

Изработка,доставка и монтаж стъпала и чела от паркет с вкл.консумативи-90лв/бр.- стандартни размери

Доставка на паркет 50 - 1 50 лв. и съгласно транспортна тарифа

Качване на материали и разнасяне по етажи на обекта изготвя се оферта след оглед-мин.цена 120лв

Доставка и монтаж паркет с включени консумативи извън гр.София по договаряне-оскъпяване мин.300лв.

Посещение за дребни СМР и поправки на щети от др.СМР - по оферта мин.цена 120лв

Покриване на монтиран паркет с велпапе и тиксо/след приеване/-3 лв/кв.м.

Предоставяне на влагоуловители под наем – съгласно договор

Изработка на фаска на дюшеме – 18.00лв/кв.м

Преработка на летви за редене тип дюшеме за редене рибена кост – 18.00лв/кв.м.

Оцветяване на дюшеме с включени материали преди полагане-18.00лв/кв.м.-

Лакиране/омасляване на дюшеме с включени материали преди полагане-18.00лв.кв.м.

Структуриране на дюшеме преди полагане-18лв/кв.м.

Монтаж на готово омаслено/лакирано дюшеме с включено лепило-18.00лв/кв.м.

Преработка на летви за редене на френска рибена кост,доп.нут,доп.перо-36.00лв./кв.м

Редене на паркет тип “френска рибена кост” + 24.00лв/кв.м.върху основната цена

Монтаж на паркет под наклон с напасване към съществуващи различни нива в помещение/я +3лв/кв.м за цялото помещение/я

VI. ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. За целите на настоящата промоция ДОСТАВКА е:“транспортиране на паркета до първата входна или дворна врата на посочения административен адрес".

2. За допълнително възлагани огледи и замерване на влагапо желание на клиента се заплаща такса в размер на 30лв. с вкл. 20% ДДС за всеки възложен оглед извън определените от фирмата.

3. Доп ълнително се заплащат разходи за местене мебели от 50 .00лв. до 100 .00лв . на един брой помещение . Цената е за местене на мебели на същия етаж на разстояние до 5 метра от входната вратата на помещението.

ОПЦИИ ЗА ПОСОКИ И ВИДОВЕ РЕДЕНЕ ПАРКЕТ, РАЗЛИЧНИ ОТХАОТИЧНО ЕДИНИЧНО ДЮШЕМЕ-СЪГЛАСНО 16бр.СХЕМИ ОТ РАЗДЕЛ МОНТАЖ НА ПАРКЕТ.

1. Посока диагонал на помещението,единична и двойна рибена кост и друг вид дюшеме +2,40лв/кв.м.

2. Тройна и четворна рибена кост+3,60лв/кв.м.

3. Други видове редене – по договаряне /мин. 5.00лв/кв.м./

“Виал паркет” ЕООД си запазва правото за промени в цените по всяко време на текущата ценова листа и промоциите към нея.

В сила от 17.01.2018г.