ТОП ПРОМОЦИЯ-ПАРКЕТ ДЪБ


 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ЦЕНИ ЗА КУХНЕНСКИ ПЛОТОВЕ -   www.vialparket. net

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОДОВИ ПЕРВАЗИ -  www.pervazi.net

ТОП ПРОМОЦИЯ-ПАРКЕТ ДЪБ -   PRIME  и   RUSTIK

ТОП ПРОМОЦИЯ–„ВИАЛ–ПАРКЕТ“ ЕООД – ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪБОВ ПАРКЕТ ГР. СЛИВЕН

ВАЛИДНОСТ: от 02. 01. 201 8 г. до 31. 01 .201 8 г. или до изчерпване на количествата

 

Срок на доставка –   според графика на производителя до 60 работни дни.

Срок на монтаж – фиксиран с договор ден   в срок до 15 работни дни след доставка на обекта,при подходящи условия и фронт за работа, без начисляване на складови разходи за съхранение до датата на монтаж.

Начин на монтаж – редене тип единично хаотично дюшеме с лепене към основа (съгласно EN15717/2009г.), циклене, шлайфане, цялостно фугиране, лакиране до завършен вид с включени консумативи – двукомпонентно полиуретаново лепило (до 1.75 кг./кв.м), смола за фугиране, двукомпонентен полиуретанов грунд – лак „Сатен“ или натурално масло, при следните условия:

На територията на гр. София

Съгласно общите условия на „ВИАЛ   – ПАРКЕТ   “ ЕООД

С включена в цената петгодишна гаранция съгласно ЗУТ.  

С включена в цената еднократна доставка на всички необходими стоки

С включен в цената еднократен предварителен оглед на обекта преди монтаж /при извършване на оглед, преди подписване на договорсе заплащат 3 0 лв., които се приспадат от стойността на поръчката/.

При сключен писмен договор в търговски обект на фирмата

При замазки изпълнени съгласно ЕN (вкл. разход лепило до 1.75 кг./м2   )

Начин на плащане –   заплащане на дължимата сума при подписване на договор.

Посочените цени са крайни с включен 20% ДДС в български лева и включват доставка /вж.забележки/,монтаж и всички необходими консумативи.  

 

Размер/мм.

ширина/дължина/дебелина

С Е Л Е К Ц И Я   вкл. и МОНТАЖ, ЛЕПИЛО, СМОЛА и ЛАК

PRIME

/Extra + AB/

RUSTIK

/B1 + BB/

      1.      140/400-1400/22мм

132.00 лв./кв.м.

119.00 лв./кв.м.

      2.      120/ 500-1400 /22 мм.

114.00 лв./кв.м.

101.00 лв./кв.м.

      3.       90/ 400-1100 /22 мм.

105.00 лв./кв.м.

89.00 лв./кв.м.

      4.      70/ 400-500   /22 /18 мм.

9 6.00 лв./кв.м.

80.00 лв./кв.м.

      5.   70/   250,300,350 /22 /18 мм.

84.00 лв./кв.м. 

74.00 лв./кв.м 

      6.   50/   200-250,300,350 /22 /18 мм.

79.50 лв./кв.м.

6 9.50 лв./кв.м.

      7.   Мозайка дъб-480х480х8мм

60.00 лв./кв.м.

60.00 лв./кв.м.


ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. За целите на настоящата промоция ДОСТАВКА е:“транспортиране на паркета до първата входна или дворна врата на посочения административен адрес.

2. За допълнителни услуги по разтоварване и доставка на допълнително закупени материали, извън договорените за първата безплатна доставка, се заплаща транспортна такса съгласно транспортна тарифа.

3. За допълнително възлагани огледи и замерване на влага по желание на клиента се заплаща такса в размер на 30 лв. с вкл. 20% ДДС за всеки възложен оглед извън определените от „ВИАЛ ПАРКЕТ“ЕООД.

4. При замазки неотговарящи на  EN  стандарти необходимост от допълнителна доставка на лепило, същото се заплаща по цена от 5 лв./кг. Количеството се определя съгласно протокол за оглед.

5. За настоящата промоция са валидни всички опции за допълнителни СМР и замяна на консумативи със съответните отстъпки от ценова листа „Коркос“2017г.  

6 . Д оп ълнително се заплащат разходи за местене мебели от 50 .00лв. до 100 .00 лв . на един брой помещение . Цената е за местене на мебели на същия етаж на разстояние до 5 метра от входната вратата на помещението.  

7 . Допълнително посещение от монтажисти за довършване на СМР неизвършени при основния монтаж се заплаща допълнително 120 .00 лв . за двама души независимо от времето в рамките на един работен ден .  

 

“Виал паркет” ЕООД си запазва правото за промени в цените по всяко време на текущата ценова листа и промоциите   към нея.

 

В сила от 02.01.201 8 г.